Silindirik Makaralı Rulmanlar

Silindirik Makaralı Rulmanlar 

kafesli-silindirik-makarali-rulmanlar

 

Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar 

Kafesli tek sıralı silindirik makaralı rulmanlar, silindirik masura ve kafes tertibatlı masif iç ve dış bileziklerden oluşan ünitelerdir. Dış bileziklerin her iki tarafında fatura vardır veya faturasız yapıdadır, iç bileziklerin ise bir veya iki faturası vardır veya faturasız olarak tasarlanmışlardır. Kafes silindirik masuraların yuvarlanma sırasında birbiriyle temas etmesini önler.

Silindirik makaralı rulmanlar çok rijittir, yüksek radyal yükleri karşılayabilirler ve kafesten ötürü sık dizili kafessiz tasarımlara göre yüksek hızlar için daha uygundurlar. Sonunda E eki olan yatakların daha büyük masura seti vardır ve bu yüzden oldukça yüksek yük taşıma kapasiteleri için tasarlanmışlardır.

Rulmanlar ayrılabilirler ve böylece daha kolay bir şekilde takılıp çıkarılabilirler. Her iki rulman bileziği de bu nedenle sıkı geçme olarak monte edilebilir.

Kafesli tek sıralı silindirik makaralı rulmanlar serbest, destek ve sabit yataklar olarak mevcuttur.

X-life

X-life tasarımında birçok boyut sunulmaktadır.

X-life kalitesindeki rulmanlar X-life olmayan benzer tasarımlara göre daha düşük bir yüzey pürüzlülüğüne ve daha mükemmel bir geometrik hassasiyete sahiptirler. Sonuç olarak, bu rulmanların yük taşıma kapasitesi ve ömrü benzer boyutlardaki diğer rulmanlara göre çok daha yüksektir. Böylece, belli uygulamalarda gerektiğinde boyut olarak daha küçük bir rulman tasarımı kullanılabilir.

dusuk-surtunmeli-kafesli-silindirik-makarali-rulmanlar

Düşük Sürtünmeli Kafesli Silindirik Makaralı Rulmanlar 

Düşük sürtünmeli silindirik makaralı rulmanlar LSL ve ZSL tipleri, tek sıralı, birbirinden ayrılmayan tiplerdir ve 23000 serisine tekabül etmektedirler. Bu rulmanların dış bilezikleri masif olup her iki tarafında faturalar bulunmaktadır. İç bileziklerde ise tek fatura vardır.İç bilezik ayrı olarak çıkarılabilir ve bu durum rulmanların daha kolay monte edilebilmesini sağlar. Disk kafesler veya ara parçalar, silindirik masuraların yuvarlanma sırasında birbiriyle temas etmesini önler.

X-life

X-life tasarımında birçok boyut sunulmaktadır. Bu rulmanlar boyut tablolarında gösterilmektedir.

X-life kalitesindeki rulmanlar X-life olmayan benzer tasarımlara göre daha düşük bir yüzey pürüzlülüğüne ve daha mükemmel bir geometrik hassasiyete sahiptirler. Sonuç olarak, bu rulmanların yük taşıma kapasitesi ve ömrü benzer boyutlardaki diğer rulmanlara göre çok daha yüksektir. Böylece, belli uygulamalarda gerektiğinde boyut olarak daha küçük bir rulman tasarımı kullanılabilir.

yuksek-hassasiyetli-silindirik-makarali-rulmanlar

Yüksek Hassasiyetli Silindirik Makaralı Rulmanlar 

Bu tipteki silindirik makaralı rulmanlar takım tezgahları için kullanılan çift sıralı hassas rulmanlardır. Bunlar radyal olarak rijit, yüksek hassasiyetli yataklamayı mümkün kılarlar ve çoğunlukla iş milinde radyal yönde yük desteği için kullanılırlar.

Rulmanlar faturasız masif dış bilezikler, üç faturası olan masif iç bilezikler ve masif pirinç kafesleri olan silindirik masura ve kafes tertibatlarından meydana gelir. Radyal iç boşluğun optimum ayarlaması için, iç bilezik1:12 oranında konik bir deliğe sahiptir. Silindirik makaralı rulmanlar parçalarına ayrılabilir ve böylece takılması ve çıkarılması kolay hale gelir. Her iki rulman bileziği de bu nedenle sıkı geçme monte edilebilir.

sk-dizili-silindirik-makarali-rulmanlar

Sık Dizili Silindirik Makaralı Rulmanlar 

Sık dizili silindirik makaralı rulmanlar masif iç ve dış bileziklere ve fatura kılavuzlu silindirik masuralara sahiptir. Bu rulmanlar olabilecek en yüksek sayıda yuvarlama elemanına sahip olduklarından, oldukça yüksek radyal yük taşıma kapasitesine ve yüksek rijitliğe sahiptirler ve özellikle kompakt tasarımlar için uygundurlar. Kinematik koşullarından ötürü, yine de kafesli silindirik makaralı rulmanların kullanımıyla elde edilen yüksek hızları elde edemezler.

Sık dizili silindirik makaralı rulmanlar tek veya çift sıralı tasarımlar şeklinde serbest, destek ve sabit yataklar olarak mevcuttur.

X-life

X-life tasarımında birçok boyut sunulmaktadır. Bu rulmanlar boyut tablolarında gösterilmektedir.

X-life kalitesindeki rulmanlar X-life olmayan benzer tasarımlara göre daha düşük bir yüzey pürüzlülüğüne ve daha mükemmel bir geometrik hassasiyete sahiptirler. Sonuç olarak, bu rulmanların yük taşıma kapasitesi ve ömrü benzer boyutlardaki diğer rulmanlara göre çok daha yüksektir. Böylece, belli uygulamalarda gerektiğinde boyut olarak daha küçük bir rulman tasarımı kullanılabilir.

segman-kanalli-silindirik-makarali-rulmanlar

Segman Kanallı Silindirik Makaralı Rulmanlar

Segman kanallı silindirik makaralı rulmanlar sık dizili, faturalı masif iç ve dış bileziklerden, kanal kılavuzlu silindirik makaralardan ve conta halkalardan oluşan ünitelerdir.

Dış bileziklerin üzerinde segmanlar için kanallar vardır. İç bilezikler, dış bileziklerden 1 mm geniş olacak şekilde eksenel olarak iki parçalıdır ve çelik bir şerit ile bir arada tutulur.

Sabit yatak

Segman kanallı silindirik makaralı rulmanlar sabit yataklardır. Oldukça rijit olan bu yataklar yüksek radyal yüklerin yanında her iki yönden gelen eksenel yükleri de karşılayabilirler.

Bu yatakların sık dizili kafessiz tasarımından ötürü, olabilecek en çok sayıda yuvarlama elemanına sahiptirler ve bu şekilde yüksek dinamik ve statik yük değerleri ortaya koyabilirler. Kinematik koşullarından ötürü, yine de kafesli silindirik masuralı yatakların kullanımıyla elde edilen yüksek hızları elde edemezler.

Kasnaklar için yataklar

Dış bilezikteki kanallardan ötürü, rulman bilezikleri kolayca eksenel olarak takılabilirler. Rulmanlar böylece kasnak yataklaması için çok uygun hale gelirler.