Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar

eksenel-silindirik-makarali-rulmanlar

Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar | Eksenel Silindirik Makaralı Kafesler

Eksenel Rulman Diskleri

Eksenel silindirik makaralı rulmanlar

Eksenel silindirik makaralı rulmanlar, eksenel silindirik makaralı kafesler ve eksenel rulman disklerinden oluşur.

Rulmanlar, oldukça düşük kesit yüksekliğine, yüksek yük taşıma kapasitesi ve yüksek rijitliğe sahiptirler ve tek yöndeki eksenel kuvvetleri karşılayabilirler.

Eksenel silindirik makaralı kafesler

Eksenel silindirik makaralı kafesler, tek veya çift sıraları masuraları olan eksenel kafeslerden oluşurlar. Kafesler, oldukça düşük kesit yüksekliğine, yüksek yük taşıma kapasitesi ve yüksek rijitliğe sahiptirler. Tek yöndeki eksenel kuvvetleri karşılayabilirler ve radyal yönde serbest yatak işlevi görebilirler. Eksenel silindirik makaralı kafesler, eksenel rulman diskleri ile bir arada kullanılırlar veya komşu yapıya monte edilirler. Eksenel rulman diskleri ile kullanılmadıkları uygulamalarda yuvarlanma yüzeylerinin, masura yuvarlanma kanalı şeklinde üretilmesi gerekmektedir.

Eksenel rulman diskleri (yuva)

Yuva eksenel rulman diskleri talaşlı imalat ile üretilirler, dış yüzeyleri taşlanır, çalışma yüzeyleri yüksek hassasiyetle işlenir. Bu diskler yuvaya yerleştirilirler ve komşu yapıların yuvarlanma kanalı olarak kullanılmadığı uygulamalarda eksenel silindirik makaralı kafesler ile birlikte kullanılırlar.

Eksenel rulman diskleri (mil)

Mil eksenel rulman diskleri talaşlı imalat ile üretilirler, delik kısımları taşlanır, çalışma yüzeyleri yüksek hassasiyetle işlenir. Bu diskler mile yerleştirilirler ve komşu yapıların yuvarlanma kanalı olarak kullanılmadığı uygulamalarda eksenel silindirik makaralı kafesler ile birlikte kullanılırlar.

Eksenel rulman diskleri (yuva ve mil)

Bu rulman diskleri hem yuva hem de mil diski olarak kullanılabilirler. Delik kısımları ve dış yüzeyleri tornalanmış, çalışma yüzeyleri taşlanmıştır.